2017-11-14

JOLASTUZ, sistema hamartarra ulertu

Betidanik nabil sistema hamartarrari bueltaka, hain erreza eta aldi berean hain zaila den gauzari.
Nik uste dut jolas asko egin daitezkeela hamarreko taldearen kontzeptua ulertzeko eta aurreko baten kutxazaina jarri nuen bezala, oraingoan beste batzuk jarriko ditut, ea ulertzen den azaltzea nahi dudana nahiko korapilatzen naiz azalpenetan eta.

 ZENBAT HARRITXO BEHAR DITUT?

9 fitxa gorri+9 fitxa urdin + bidea
Talde bakoitzarentzat.


1.- Zifra berdinak dituzten bi zenbaki hartzen dira, adibidez 23 eta 32 eta bakoitzak zenbat fitxa gorri eta zenbat urdin behar dituzten 23 eta 32ra heltzeko esan behar dute.
Konprobatu behar dute bidea eginez.
2.- Taula desbedinak ematen zaizkie eta norekin helduko diren urrunago esan behar dute eta konprobatu.
TAULAK: H/U
                2   3
                3   2

MEZULARIA
6 partaideko taldeak sortzen dira.
Beharrezkoa: 100 makil, 9 fitxa gorri eta 9 fitxa urdin, hamarreko eta unitatearen taula, kantitate taula bat, papera eta klip

Lehengo umeari makil kopurua poltsa baten ematen zaio,bigarrenari fitxak, hirugarrenari taula, laugarrenari kantitate taula, bosgarren eta seigarrenari papera.
Lehenak makil kopuru bat ateratzen du, bigarrenari erakutsi eta honek fitxekin hamarreko eta unitateetan jarri beharko du. Bigarrenak, fitxak hirugarrenari erakusten dizkio eta honek hamarreko eta unitateko taulan jarri beharko ditu. Taula hurrengoari erakutsiz, honek kantitate taulan idatzi beharko du klip batez. Bosgarrenak paperean zenbakia idatzi beharko du eta azkenak letraz zenbakia idatzi.

ZE MARRAZKI DA?

Bidea aurrean dutela galdeketa:
1.-Ze marrazkitara helduko gara bi fitxa gorri eta 6 urdinez?Lehenak esaten irabazten du
2.-Alderantzizkoa ere egin daiteke, irudira heltzeko zenbat behar ....
3.- Ze irudi agertzen da 100 zenbakian? Azkarren esaten duenak irabazten du

ORDENATU

0tik 100ra txartelak
1.- Hiru bat txartel kendu ostean eta talde desberdinak egin ondoren zenbakiak ordenatu behar ditugula esango diegu.
Txartel kopurua talde desberdinen artean banatu ondoren turnoka ordenatu behar dituztela azalduko diegu. Lehengo hamarrekoak jarriko ditugu. Gero beste denak . Ez badute ondo jarri beste taldekoek konpondu dezakete baina aginduak emanez, hau da, adibidez, 40a baina handiagoa edo txikiagoa da, bi hauen artean dago...eta mota horretako aginduekin .Ezin dute esan eskuma ezkerra edo horrelakorik

ZENBAKIEN GUDUA

Jolas honetarako montessoriren txartelak erabiliko ditugu.
Talde bakoitzak zenbaki bat sortu beharko du ematen diren zifrekin eta handienak irabaziko du.
Zifra kopurua aldatzen joan daiteke.

 ZENBAT FITXA BEHAR DITUT

Fitxak eta bide bat non 100tik gorakoak agertzen diren.
1.-Binaka jarriko gara. Zeron amaitzen den zenbaki bat esango dugu, adibidez 50 eta partaideetako bat fitxa gorria hamarnaka jarriko du tableroan eta besteak orri baten tableroa begiratu gabe hamarnako seriea idazten hasiko da. GELDI esaten dugunean, paperean idatzi duenak eta tablerokoak leku berdinean geratu badira puntu bat irabaziko dute.
2.- taldeka ipini ostean, fitxa gorriak eta urdinak nahasten dira.
Partaide batek 10 eta 200 artean dagoen lauki bat aukeratzen du eta besteek zenbat fitxa gorri eta urdin behar dituzten horra heltzeko hartu behar dituzte. Konprobatuko dute. Ehunekoak sartu daitezke.

ZENBAT PUNTU DITUT

Hamarnaka doan tablero bat eta bi dado behar ditugu.
1.- Dadoak bota ostena puntu kopuruak adierazten duen hamarnaka aldiz mugituko gara tableroan eta heltzen garen zenbakia apuntatuko dugu. Urrunen heltzen denak irabazten du.
2.- Bi aldiz edo gehiagotan bota dadoak batu puntuazioa eta ikusi ze zenbakia arte heltzen zaren


NOR HELTZEN DA URRUNAGO?

Talde bakoitzarentzat: 30 fitxa urdin eta 30 fitxa gorri eta bide bat
Fitxa urdinak bat balio dute eta gorriek 10, hamarreko eta unitateak.


Fitxak nahasten dira eta partaideek ikusi gabe, fitxa kopura bat hartu behar dute. Hartu dutena ikusi ondoren nor helduko den bidean urrunen estimatu behar dute eta gero konprobatu.2017-10-15

MoodleMoot Euskadi 2017


Ostiralean han izango naiz!!!
Mila esker UEU ko lankideei gonbidapena luzatzeagatik!!!
Ikastaroak moodle en laguntzaz nola ematen ditugun azalduko dut 7 minututan!!!!
Informazioa gehiago

2017-09-12

UDAZKENEKO IKASTAROAK

Uda amaitu da eta bueltan gaude berriro. Aspaldi ezer idatzi gabe egon arren, burua lanean eduki dugu eta orain dena ateratzeko ordua heldu zaigu.

Berrikuntza asko ditugu, azaltzen joango garenak, baina oraingo sarrera udazkeneko UEUko ikastaroei buruz hitz egiteko da.
Udaberriko ikastaroetan, arrera oso ona izan zuen KOLOREZKO ZENBAKIAK eta asko kanpoan geratu zinetenez, oraingoan udazkenetakoetan berriz eskaintzea proposatu zidatenean ez nuen dudarik izan. AURRERA!!!!
Ikastaroari buruzko informazio dena lotura honetan daukazue

http://www.unibertsitatea.net/blogak/ueu365/2017/09/05/ueuren-2017ko-udazkeneko-eskaintza-martxan/

Hainbat ikastaro daude online eta aurrez aurrekoak, beti bezala oso interesgarriak

ON-LINE ESKAINTZA :
IKASGELAKO ESKAINTZA:

2017-02-24

MULTIPLO ETA ZATITZAILEAK

Oraingoan multiplo  eta zatitzaile kontzeptuari sarrera posible bat nola eman azalduko dizuet.
Nik oraingoan erregletak erabili ditut eta lehen hezkuntzako 4. mailan dabilen nire seme Markelez baliatuz, multiploak azaltzen saiatu naiz.
Erregletak aurretik ezagutzen zituen, ezinbestekoa!!bestela ez du kontzeptua ondo ulertuko.
Ez dut uste 6. mailara itxaron behar denik kontzeptuari sarrera emateko, edozein momentu da ona, baita ere haur hezkuntzan.
Horrela D.B.H ra heltzen direnean ez dute arazorik izango mota honetako ariketak ebazten,

Bi soka dauzkat, bat 2.7 dm takoa eta bestea 12 cm takoa. Zatiak egin nahi ditut eta zati denak berdin neurtu behar dute. Zenbatekoak izan behar dira zatiak sokarik ez sobratzeko? Zenbat zatitan banatu beharko dugu 2.7 dm ko soka eta 12 cm takoa???? 

Badakigu, erregletak laranjak 10 cm neurtzen dituela beraz 2.7 dm ko soka egiteko bi erregleta laranja eta erregleta beltza beharko ditugu. Aldiz, 12 cm egiteko, erregleta laranja eta gorria.
Azpiko irudian agertzen da problema ebazteko bidea


Esan dizuedan bezala, bideo bat ipiniko dut multiplo eta m.k.t ren kontzeptuari sarrera emateko nire semeaz landu dudan bidea.
Orain errepikapena falta da, behin da berriz zenbakiak aztertzea, multiplo eta zatitzaile kontzeptuak bereganatu arte.2017-02-10

UEUko udaberriko ikastaroakEskerrak eman behar dizkiot UEUri beraien udaberriko ikastaroetan parte hartzera gonbidatu didatelako.
Aspalditik nabil erregleten inguruko ikastaro bat emateko gogoaz, oso material borobila da, kantitatea landu daiteke, ordenazioa, eragiketak, zatigarritasuna, probabilitatea, logaritmoak, ekuazioak....
Interesa daukazuenok, badakizue, izena eman eta elkarrekin murgilduko gara erregleten munduan.
UEUkoek egin zidaten elkarrizketaren lotura jartzen dizuet.

http://www.unibertsitatea.net/blogak/ueu365/2017/02/09/lorena-egidazu-ormazabalzenbakiak-asmakizuna-dira-kantitatea-aldiz-egunerokotasunean-sentitu-eta-ukitzen-duguna/2017-01-09

MONTESSORIREN TXARTELAK


Uste dut beste sarreraren baten txartel hauei buruz hitz egin dudala eta horrela ez bada bazen ordua.
Nik gauza askotarako erabiltzen ditut eta horren adierazle jarraian jarriko dudan bideoa da.


2017-01-04

KUTXAZAINA

Aurten, Olentzerok, ondo portatu naizelako, "HAURREN HIRIA" liburua oparitu dit. Liburu hau Francesco Tonucci Psikologo eta ikerlari italiarrak idatzi du.

Bizitzaren lehen urteetan ez dago irakaslerik, ez da material didaktikorik erabiltzen, ez da programarik jarraitzen. Beraz, zeri eman diezaiokegu horren garrantzitsua den hazkundearen meritua? Lehen urte hauetako jarduera esanguratsuenari ematea beste aukerarik gelditzen ez zaigula iruditzen zait, hau da, jolasari.

Horrelako esaldi potoloz eta mamitsuz beteta dago liburua. Hausnarketara bultzatzen gaituen esaldiz beteta.

Jolas mota asko daude: librea( behar bada interesgarriena), estrukturatua, gidatua, bakarkakoa, taldekoa...
Nik oraingoan, jolas gidatua eta taldekoa proposatzen dizuet, sistema hamartarra lantzeko, KUTXAZAINA.


HELBURUAK:
Sistema hamartarra ulertzea taldeak egin eta desegiten, hau da, hamarrekoetatik unitateetara pasatuz eta alderantziz.
Batuketa eta kenketen algoritmoak ulertzea.

MATERIALA:
Talde bakoitzarentzat bi dado eta 40 fitxa urdin eta 40 fitxa gorri.

Hasieran arauak arbelean idaztea komeni da. Beti bezala, koloreak zuek aukeratzen dituzue, erabiltzen duzuen editorialaren arabera unitateen eta hamarrekoen koloreak nik proposatzen ditudanen desberdinak izan daitezke.
         Fitxa urdinak bat balioko du, UNITATEA
         Fitxa gorriak hamar urdinen balioa dauka, HAMARREKOA
         Hamar urdin ditugunean, gorri bategatik aldatu behar da.
Talde bakoitzean, kutxazain bat izango da, fitxa guztietaz arduratuko dena.
Partaide bakoitzak, turnoa errespetatuz, bi dadoak batera botako ditu eta batuketa egin, hau da, dado baten 5 eta bestean 6 irteten bada, kutxazainak 11 fitxa urdin emango dizkio. Fitxa urdinekin, hamarreko talde bat eginda dauka eta kasu horretan kutxazainari eskatu behar dio 10 urdin gorri bategatik aldatzea. Segidan ez badu egiten, kutxazainak 10 fitxa urdin horiek kenduko dizkio.
Horrela taldeko partaide guztiak arituko dira eta 9 fitxa gorri lehenak lortzen irabaziko du partida.
Garrantzitsua da, beti esaten dudan bezala, bokabularioa lantzea, beraz, UNITATE eta HAMARREKOAz arituko gara. Jolasa egiten dugun lehen aldian ez daukagu bokabulario aldaketa egin beharrik baina bai hurrengotan.

Beste aukera bat kentzea izango zen. Partaide bakoitzak dado bat hartzen du eta adibidez, 5 fitxa urdin eta 5 gorri.
Dadoa bota eta irteten den kantitatea kutxazainari eman behar dio. Momentu baten ez baditu fitxa urdin gehiago aldatu egin beharko du, kenketa eramanekin egiten den bezala.
Fitxa guztiak galtzen duen lehenak irabazten du.

Hurrengo baten bideo bat grabatuko dut jolas batzuekin eta eskegiko dut, ikusiz errazago ulertzen dela uste dut eta.