2014-05-23

3. SAIOA: GEOMETRIA


Hirugarren saio honetarako infinitu gauza sortu daitezke. Geometria gure inguruan dago, naturak sortzen du, guk sortzen dugu, ingurua aztertuz. Oso saia egin zait aukera bat egitea baina azkenean puntu hauek landuko ditugu: ESPAZIOA, LERROA, ANGELUAK, POLIGONOAK, GORPUTZ GEOMETRIKOAK, PERIMETROA, AZALERA ETA AZKENIK BOLUMENA.


La Geometria ese mundo infinito. Me ha costado elegir  que hacer en este taller pero al final me he decidido: ESPACIO, LINEAS, ANGULOS, POLIGONOS, CUERPOS GEOMETRICOS, PERIMETRO, SUPERFICIE Y VOLUMEN.
Jokuen bitartez eta beti gure gorputzaren mugimendutik hasita, espazioa, lerroak, angeluak eta poligonoak irudikatuko ditugu(gorputzarekin eta eskulanak eginez) horrela berain ezaugarriak aztertuz.
Perimetroa lantzeko goma eta sokekin poligonoak egingo ditugu eta hauek sortzen duten barru espazioa estaliko dugu azalera kontzeptua ulertu dezaten.

Siempre partimos del movimiento. Dibujaremos con el cuerpo y con otros materiales como cuerdas, goma... lineas, ángulos y polígonos. Así trabajaremos el perímetro y la superficie encerrada en ellas.


Bolumenaren kontzeptua ulertzeko POLIKUBOEN bitartez irudiak sortuko ditugu.
Gorputz geometrikoak lantzeko, gure etxeetan ditugun edukiak, gorputz geometrikoen irudiekin lotuko ditugu. Eskulanak egingo ditugu gorputz geometrikoak sortuz.

El concepto de volumen lo trabajaremos con POLICUBOS  y los CUERPOS GEOMETRICOS los relacionaremos con recipientes reales que tenemos en nuestro entorno, en nuestra casa.

Geoplanoa oso material kuriosoa da. Irudi desberdinak eginez azalera eta perimetroa zer diren ikasiko dute, baita azalerak zela kalkulatzen diren edo azalera bereko poligonoek perimetro desberdina eduki dezaketela.

El geoplano es un material fascinante. Trabajamos el perimetro, superficie, dentro, fuera...


Azkenik, irudian ikusten diren gorputz geometriko hoiekin bolumenen erlazioak topatuko ditugu.

Para terminar, buscaremos relacionar volumenes de distintos cuerpos geometricos.