2014-06-24

PROBLEMEN TAILERRA

Oraingoan proposamen berri batekin natorkizue, problema matematikoak ebazten ikasteko tailerra. Mota desberdinetako problemak planteatuko dira:
  1. Bisualak / visuales
  2. Irekiak / Abiertos
  3. Inbestigaziozkoak / De investigacion
  4. Norberak sortutakoak / Creacion propia
  5. Manipulatiboak / Manipulativas
  6. Logikazko jokuak / Juegos de logica
  7. Textu egitura ulertzen laguntzen dutenak / comprension de la estructura
  8. Textua lantzeko erabiltzen direnak / para trabajar el texto

Hemen adibide batzuk: