2014-05-10

MAIATZAK 10, LEHEN SAIOA: LOGIKA MATEMATIKOA

Logika matematikoa, arrazoietze metodologia desberdinak aztertzen dituen diziplina da. Logikak, argudio bat baliozkoa den edo ez jakiteko erregla eta teknika desberdinez ornitzen gaitu. Matematiketan teoremak frogatzeko erabiltzen da, informatikan programak erabilgarriak diren edo ez jakiteko, zientzietan experimentuen ondorioak ateratzeko, eta gure eguneroko bizitzan, edozein arazori aurre egiteko. Edozein jarduera egiteko LOGIKA erabiltzen dugu.
Saio honetako materialak hauek izan dira:
 1. Camelot Jr : Logika eta espazio garatzeko erabili dugu.
 2. Enborrak: memoria bisuala eta erlazioak lantzeko.
 3. Objetu desberdinak sailkatzea: bakoitzak bere iritzia erabili du sailkatzeko orduan, behaketa landuz
 4. Montessoriren makilak: espazioa, neurrien proprtzioak eta zenbakien jerarkia lantzen da.
 5. Makina: Informazioa buruan ordenatzeko teknika.
 6. Karten jokua: Bi sarreretako taulan informazioa kokatzen ikasteko balio du.
 7. Polikuboak: pentonimoen bidez irudi desberdinak egin ditugu horrela espazioa landuz.
 8. Tangram: Logika erabiliz irudiak egin, geometria ikasiz.
 9. Bloke logikoak: logika matematikoa lantzeko beharrezkoa den materiala
 10. Arrainak: bloke logikoen funtzio bera dute.


Oso gustora ibili dira gaur gure partehartzaileak. Nik esango nuke lehenengo eta bigarren mailakoei asko gustatu zaiela Camelot-a eta polikuboak. Polikuboekin eraikuntza librea egin dute hasieran eta gero nik proposatu diedan fitxak. Oso lan ona egin dute!!!
Makinan ere oso gustora ibili dira. Amaitzeko danon artean bloke logikoekin jolasak egin ditugu. Primeran irten da, Oso ondo neska-mutilak!!!


Lo hemos pasado muy bien. Yo creo que a los de primero y segundo les ha gustado mucho el Camelt, la maquina y los policubos. Al principio, los policubos los han utilizado para hacer construcciones y luego les he planteado distitos problemas que los han resuelto estupemdamente. Buen trabajo !!!
Para terminar, hemos jugado todos juntos con los bloques logicos. Muy bien !!!!!La lógica matemática es la disciplina que trata de metodos de razonamiento. En un nivel elemental, la lógica proporciona reglas y tecnicas para determinar si es o no valido un argumento dado. El razonamiento lógico se emplea en matemàticas para demostrar teoremas, en ciencias de la comunicacion para verificar si son o no correctos los programas, en las ciencias física y naturales, para sacar conclusiones de experimentos, y en las ciencias sociales y en lavida cotidiana, para resolver una multitud de problemas. Para culaquier actividad!

Los materiales que hemos utilizado.
 1.  Castel Jr. : desarrolla la logica y control del espacio
 2. Troncos: Memoria visual y relaciones.
 3. Clasificacion de objetos: Cada uno ha elegido su propio criterio.
 4. Maquina: tecnica para analizar y ordenar informacion.
 5. Montessori: se trabaja las dimensiones visualmente, el orden y la jerarkia de los numeros.
 6. Juego de las cartas: aprender a ordenar la informacion.
 7. Policubos: Mediante pentonimos trabajar el espacio.
 8. Tangram: crear cuerpos en 2 dimensiones trabajando la logica y la geometria.
 9. Bloques logicos: material necesario para trabajar la logica matematica.
 10. Peces: para lo mismo que los bloques logicos.

Nagusiei berriz, gehien gustatu zaizkien jokuak hauek direla esango nuke:
Polikuboak, arrainak eta bloke logikoak. Bloke logikoaekin saioan hasieran egin dugun lan eta arrainekin bukaeran. Oso lan ona egin duzue segi horrela!!!!

A los mayores les ha gstado mucho los policubos, bloques y peces juegos mas estructurados.Nada mas empezar hemos jugado con los bloques y al final con los peces. Muy buen trabajo, seguir asi!!!!!!

LASTER ARTE!!!!!!!!!