2014-11-25

ALOHA


Urrian hasi ginen programa honekin, baina zer da Aloha?

ALOHA Mental Arithmetic 5 eta 13 urte bitarteko haurrei zuzendutako programa da. Beren garapen mentala modu dibertigarrian sustatzen duena, burmuineko eskuin aldeko hemisferioaren erabilera indartuz aritmetikako
eragiketak azkar eta zehaztasunez egiten ikasten duten bitartean.

ALOHA Mental Arithmetic zentroak abakoa erabiltzen du haurrei buruko aritmetika irakasteko elementu nagusi gisa.
Malasian sortu zen 1993 urtean eta "MalasiakoAbako eta Buru Aritmetika Erakundearen” eta“ Z h e i j i a n g ( T x i n a ) Pr o b i n t z i a k o A b a k o
Erakundearen” bermearekin, ALOHA MentalArithmetic programa 20 herrialde desberdinetan aurkitzen da gaur egun.Bihar programa hau Bergarako Aranzadi ikastolan (http://www.aranzadiikastola.org/eu )azalduko dut eta nola erabili dezaketen Abako japoniarra kalkulu mentala indartzeko.